Főoldal;):D
viccesdolgozatok:D
GalériaEzeket a mondatokat iskolai dolgozatokban találták:

A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog
folytatták útjukat.

Az ókorban a szabadokat csak a rabszolgák elégíthették ki.
Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult.
Szulimán szultán az egri vár alatt haragjában megütötte a gutát.
A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a várat.
IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gondoskodott.
IV. Béla várromokat épített.

A hős várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, mert már
korábban elestek a csatában.

Mikor II. Endre a Szentföldről hazatért, országát és feleségét
fenekestül feldúlva találta.

Arany János 1817-tól 1822-ig született.

A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a főhőst feldolgozzák.

Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba.

Arany János velszi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra.

Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.

Zrínyi Miklóst a bécsi kamara által feltüzelt vadkan ölte meg.

Petőfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia.

Petőfi mindent megtenne a nemzet érdekében, csakhogy ő is hősi halott legyen.

Petőfi úgy rohant a csatába, hogy jobb kezében a vers, bal kezében
pedig a kard volt.

Kölcsey 1815. januárjától 1816. tavaszáig nem írt verset. Ebből az
időszakból 3 verse maradt ránk.

A vers első részében egy nagy lógó férfifejet látunk.

A Csongor alá felsorakozó szereplők: Tünde...

Egy gyermek kihordása 9 hónapig tart, függetlenül attól, hogy hány nőt
alkalmazunk a feladat megoldásához.

Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.

A katonák életüket és halálukat kockáztatták.

A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem
volt mit tenni.

A víz oxigénből és folyadékból áll.

A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmokat is találhatunk.

A mocsári vész 1526-ban volt.

A Szent Jobb István király bal keze.

Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.

Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel a
fejünk belül sötét.

A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.

A háborúban a nők is megteszik a kötelességüket a férfiakkal együtt,
úgy elöl, mint hátul.

A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az
embereket a szagával.

Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.

Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori halak lábnyomai.

A bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkorszakot.

Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.

A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.

Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.

A kenguru kicsinye fészeklakó.

A ménes egy nagy lócsomó.

Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és

majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos

tervet.

Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött

gyermekét az Úrnak ajánlotta.

Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott

azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.

Kolombusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.

Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát.

Zrínyit a
bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.

A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már korábban elestek.

Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.


És akkor a költő megírta a Szundi két apródja című verset.

Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.

Egyiptom őslakói a múmiák.

A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit

nem lehet kétszer megölni.

A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.

A Bibliát Guttenberg találta fel.

Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.

A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal.

A baktériumokról:  Van mikroszkopikus, ami kicsit nagyobb, mint ami

mikroszkóppal látható.

A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé.

A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.

Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.

Villon fő műve az Ótestamentum.

A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda...


II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.

A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlítrá.xD


Barbarossa seregében kitört a pestis, amely elől maga a császár is

csak álruhában tudott menekülni.

Ady Boncza Bertalant vette feleségül.

Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.

A kőolajat kövekből sajtolták.

Eötvös József többek között Budán született.

Csapadékfajta: lisztharmat.


A cápa jellemzése: Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni.

Milyen betegséget lehet kapni a parlagfűtől? Energiátwww.befingassz.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!